Pages

Saturday, December 1, 2012

Ibigin mo ako babaeng batapang

at parang mga tae sa kalsada kong
ikakalat ang mga bituin sa’yong daanan

Parang sanggol na kulang sa buwan
na nasa incubator kitang aalagaan.

Parang batang tinutuli na nilagyan
ng anesthesiang hindi kita sasaktan.

Parang pusang nasagasaan kong
buburahin sa mundo ang iyong kalungkutan

at parang mga pulgas ako ng asong
hindi ka iiwanan hanggang kamatayan.

Ibigin mo ako babaeng matapang. 

2 comments: