Saturday, December 1, 2012

Ibigin mo ako babaeng batapang


at parang mga tae sa kalsada kong

ikakalat ang mga bituin sa’yong daananParang sanggol na kulang sa buwan

na nasa incubator kitang aalagaan.Parang batang tinutuli na nilagyan

ng anesthesiang hindi kita sasaktan.Parang pusang nasagasaan kong

buburahin sa mundo ang iyong kalungkutanat parang mga pulgas ako ng asong

hindi ka iiwanan hanggang kamatayan.Ibigin mo ako babaeng matapang. 

June 2, 2005

Labels:

2 Comments:

At May 24, 2013 at 5:26 PM , Anonymous Filipino Community Advocate said...

Ang astig naman kuya! siguradong mapapaamo ang babaeng matapang neto :)

 
At July 25, 2013 at 1:05 PM , Blogger UnknownymousPoet said...

Hehe. Salamat!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home