Ibigin mo ako babaeng batapang


at parang mga tae sa kalsada kong

ikakalat ang mga bituin sa’yong daananParang sanggol na kulang sa buwan

na nasa incubator kitang aalagaan.Parang batang tinutuli na nilagyan

ng anesthesiang hindi kita sasaktan.Parang pusang nasagasaan kong

buburahin sa mundo ang iyong kalungkutanat parang mga pulgas ako ng asong

hindi ka iiwanan hanggang kamatayan.Ibigin mo ako babaeng matapang. 

June 2, 2005

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan