Luntian

Nagiging mapantupok ang mga
    gabing ang lahat ay nag-iisa

kung saan ang dilim ay nagiging
    kulay pula,
        pero iyong nananatili parin ang

drowing sa langit,

dahil sa mga panahong ito
    nakatigil lamang ang mundo at
        naghihintay sa bawat hiningang

bibitawan mo.

May mga pangyayari dito kung saan
     pandalasang maglalampasan

sa langit
    ang mga kaluluwa,
         hanggang sa mabulunan ang

awter ispeys at magsuka.

Samantalang sa pagitan ng mga ito
     pinagpapapatay ang antok,
         pinagsasasaksak ang mga  utak, at

pinagpupupunit ang mga haymen
     at puso,
         at pansamantalang naiiwanang

walang kwenta ang ano,
     pagkatapos ay magdurugo ang lahat
          habang

nakatigil lamang ang mundo at
     naghihintay sa bawat hiningang
          bibitawan mo

pa.

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan