Power Rangers

at sinugo ng US
ang pinakabago nilang kampon.
    maliit, pero matangkad ang igo
    matalino, ngunit ubod ng tuso
at mula sa gakulangot na taling
sa may nguso,
nagmumula ang kasamaang minana pa
    kina Rita Repulsa at Diosdado.
Hinubog ng imperyalismo, burukrata
kapitalismo at pyudalismo.
    Nilikha upang maging makasarili,
marahas at mapanupil,
si Mezzarroyo.

Maghahasik siya ng kasamaan
    sa mga lungsod at kabayanan.
Kasama ang mga alipores na magkakamukha
    at gahaman.
Pagkakaitan niya ang mga tao
ng panirahan, edukasyon at kabuhayan,
    at wala siyang gagawin kundi
magpayaman.

Pero habang nagsasaya at humahalakhak
    darating ang mga super hirow,
mga ordinaryong taong sa isang iglap ay
magsasaitim, sa pula, sa puti,
    pagkatapos magmorpo.
Magpapakilalang mga kakampi ng kabutihan
    at pintakasi ng kapayapaan.

Mapoproseso ang isang labanan:
    "Hindi ka magtatagumpay Mezzarroyo!"
    "Kayo na naman Pawer Renjers"
    "Humanda ka!"
    "Sugurin nyo!"
Tug! Pak!
Swoosh! Fooshoom!
Gloria Resign!
Makibaka! Kaboom!
Oust Gloria!
Blag! Kablam!

forums.henshinjustice.com 
At habang nanghihina si Mezzarroyo,
    iaasembol nilang magkadikit
    ang sandatang karit at maso,
pagkatapos ay magiging basuka,
sa bakgrawnd na pula,
    tutugtog ang "Go! Go! Pawer Renjers!"
    buong tapang silang sisigaw ng "Payer!"
Paynali, mawawasak si Mezzarroyo
at ang pahirap sa masang gobyerno.


blog.torakiki.netAng Halimaw na si Nobita.
Abangan...

http://yield2me.com/-99566.htm 

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan