Saturday, June 29, 2013

May dugo sa iyong kape

                                                                                            Lumalagok
                                                                                          ang lupa
                                                                                       ng dugo
                                                                                          mula sa
                                                                                             mga
                                                                                               mangga
                                                                                           gawa ng
                                                               Nestlé habang hinihigop mo ang kape na
                                                                gawa ng Nesté. Pumapakla ang sorbetes.
                                                     Tumatabang ang tsokolate. Umaanta ang gatas.
                                              Luma        labsak ang instant mami. Pumupula ang
                                             kape.          Nananamantala ang Nesté. Umaalsa ang        
                                             mga            trabahante, hinihingi lamang ang pera
                                                na            kanilang pinaghirapan. Binobomba ng
                                                    tubig, hinahambalos, inuupakan, tinitirgas, at 
                                                       tinatadyakan ng mga pulis, ng mga guwardiya,
                                                             ng mga bayarang guwardiya samantalang 
                                                               ipinaglalaban lamang nila ang kanilang
                                        karapatan. May mga nawalan ng trabaho, may mga asawa, at may
                                                mga anak. May mga magugutom. May mga nagugutom.
                                                         May mga mamamatay. May mga pinapatay.
                                                                            May dugo sa iyong kape.  
      
                                                              (Iboykot ang lahat ng produkto ng Nesté)

Labels: ,

2 Comments:

At June 29, 2013 at 9:26 PM , Blogger Aldren Jeciel said...

Talaga lang ha. Galing pa sa baul mga ito.

 
At June 29, 2013 at 9:26 PM , Blogger Aldren Jeciel said...

Salamat!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home