Pagtatalik

Hayaan mo na ako ay mag-impiyerno
sa hindi sa itaas na mga langit mo.
Hayaan mo na ako ay mag-lupa at

mag-hangin, mag-apoy, at mag-tubig
sa iyong pag-ibig.
Hayaan mo na punuin ko ang iyong

mga mata ng liwanag ngayon,
ng kadiliman
kung iyon nga ay iyon.

Hahayaan ko na ikaw ay lumipad,
hahayaan ko na ikaw ay lumangit
habang ang buwan at araw ay nagtatalik.

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan