Wednesday, July 3, 2013

Pinaglalayo Tayo Ng Mga Silya

Kaninang gabi,
ang langit ay
nasa ibabaw muna
ng semento.

Mula sa harap
ng buwan,
sumisinag ang mga
pansamantalang
bituin sa lupa.

Habang ninanakaw
nila ang iyong
paningin,
inaangkin mo naman
ang aking mga mata
na binubulag
ng antok.

Biglang wala ka na.


February 21, 2004

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home