214


Mahuhulog ang mga tala sa gabi,
                Ulan
                Hamog
                Sipon.
                Sinag ng araw sa umaga
Magiging palaso,
Mabilis pa sa liwanag
               Bubulusok
Magiliw na tutusok
Sa mga pusong mapula,
              Maputla
              Abo
              Maitim
              Wasak
Kahit sa pusong ginto sa lupa,
Bato sa tigas
Manhid sa taas
Bulag sa galit.
Hihiwa sa kirot,
              Sakit
              Matinding sakit
              Tampo
              Galit
              Matinding galit
Hanggang tumagos sa kabila
              At magdugo,
              ng magdugo,
              ng magdugo.
Umagos,
At maanod pati iyak
Matangay ang mga latak
Makapatak ang huling wala
               Nang tumibok
               At tumibok
               ng tumibok
at maghanap ng kabika

upang muling mabuo

http://yield2me.com/-99566.htm 

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan