Pacman Punch


Mabangis na hayop na gutom na gutom
     ang kanyang mga kamao pagsalang sa ruweda.
        Kampyon siya sa batas ng marangal at ligal
     na basagan ng katawan at bangasan ng mukha.
Pambihira ang tatag ng kanyang tuhod,
                panga, dibdib, bayag at bodega.
        Taglay ng kayumangging ito ang suntok
                          na simbilis ng lintik,
sintalas ng kuko ng agila, at simbigat ng kalabaw.

Mapapatunayan ito nina Baby Face Assassin, El Terrible,
     Dinamita, Dangerous David Diaz, Golden Boy,
     The Hitman, The Grandmaster, Miguel Anghel Cotto,
        La Tornado, Sugar Shane at Desert Storm.

                                Kung bakit humihigpit
ang magkahalikang palad ng Birhen ng Guadalupe
sa tuwing lumuluhod ang kanyang mga
mababagsik na anak,
                   umiikot ang mga bituin
sa ulo ni Uncle Sam,
                   bumabagsak ang tulay ng London,
                   nawawalan ng Ghana ang Africa, at
                   nababahag ang buntot ng mga toro.
Luluhod si Manny Pacquiao sa isang kanto,
      suot ang rosario,
iwawasiwas ang kanyang mga kamao,
      at busog na busog hahango sa ruweda
                                  para sa mga Pilipino.


http://yield2me.com/-99566.htm 

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan