Monday, October 22, 2012

Ikaw ang psyche ko

Nilamon ng 'yong ideya
ang aking buong naturalesa,
kaya ako'y naparalisa
at natanga
nang ikaw ay makita.
Siguro'y pinasok mo
ang aking hyphotalamus
at amygdala,
kinontrol ang aking sistema
at tinaggalan ng depensa.
O kaya'y nasa neurons

na ng aking brain cells
na ikaw ay ibigin,
dahil 'di ko alam kung
anong ginawa mo sa'kin.
Kaya naman,
'pag 'di ka nakasama'y
magiging para 'kong bangkay,
kakalas ako sa reyalidad
at mananatiling mag-isa,
'di na babalik ang diwa
at magkaka-schizophrenia.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home