Kay Tachi


Kung eksaktong ilang oras
ka nang nariyan
ay hindi ko alam.
Narinig ko lamang na si
Milenyo'y kagabi pa
binigyan ng langit ng
lisensya upang manalanta.
At ikaw nga'y nariyan Tachi,
suot ang 'yong jaket na
kulay lupa at gatas,
umaalpas mula sa gapos
ng kanyang dulot na lamig,
tumatakas mula sa walang
habas na rigudon ng ulan.
Nagmamakaawa ang mga
maamong mata, umuungot,
kung nakakapagsalita ka lamang.
Naririnig nila ang 'yong pagtangis,
subalit ika'y kanilang nahahayaan 
at natitiis.
Sila'y naroon 
sa loob ng kanilang bahay,
nakakakain, nakakapag-kape,
naakahiga sa mainit na kama,
samantalang ika'y
nagugutom, nauulanan, nalalamigan,
namamatay ng unti-unti
sapagkat malulupit ang mga tao

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan