Pages

Tuesday, October 30, 2012

Silang mga may pusong bato


Maawa tayo sa kanilang
mga may pusong bato,
sapagkat mayroon silang
bakanteng dibdib,
blangkong sentido,
at umaapaw na igo.

Para sa kanila, ang umibig
at ang mag-isip ay pagkatalo,
at tagumpay ang hindi
pagiging makatao.

Apatetik, irasyunal, suhetibo,
makasarili, mahina, mayamo. 

Nakakaawa silang mga may
pusong bato, 
sapagkat naiiwan
silang nag-iisa sa mundo.

Nakakaawa silang mga may
pusong bato,
sapagkat namamatay
silang nag-iisa sa mundo.

http://yield2me.com/-99566.htm 

2 comments: