Aba Gloria Labandera

Aba Gloria Labandera
Napupuno ka ng kwarta
Ang trono sa palasyo
Ay kinanya mo
Bukod kang sukat isuka
Ng masa’t lahat
Ay nariyan pa ri’t kung
Umasta’y parang diyos.

Gloria Labandera
Matakot ka sa Diyos
Napakarami mo ng
Kasalanan
Hinihiling pa rin namin
Na ikaw ay mag-resign.

ASAP.

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan