Sa Pool

Kung ang
gabi lamang ay
umaga at buwan
ang sumisikat
para lumiwanag
ang paligid,
habang malamig
ang hangin,
habang mainit
ang tubig,
nakalimutan sana
natin kahit sandali

ang pag- ibig.

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan