Hubad

Kung ang iyong mga
mata ay nais tumagos
sa aking kalooban;
kung ang aking
saplot ang siyang

nagkukulong
sa akin,
maglalakad akong
hubad.
Habang ako ay malaya

sa iyong kalayawan;
sa mundong pilit mong
dinadamitan,
mananatili akong

hubad.

June 27, 2003

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan