Isang Libong Salita

Sa mundo na naging
kulungan,
may apoy na nagdadaig
sa ating puso,
na naghahanap ng
kalayaan,
na pinag- iisa ng
katotohanan.
Hindi tayo naging
kuntento,

patuloy tayong
naghangad, at tayo
ay nangarap.
Ngayon tapos na
tayong mangarap.
Ito na ang ating
pagkakataon.
Ito na ang ating oras.
Ngayon ay wala ng
mamamatay.

Ngayon ay tapos na
ang bukas.
Wawasakin natin
ang sistema
at lalaban tayo
para lumaya.
Bibigkas tayo ng
pag- ibig at buhay, at
isang libong salita 
ng paglaya. 

March 27, 2004

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan