ang ibigin kita

May mga dahilan
na hindi kailangang
malaman.
May mga bagay na

hindi kailangang
maintindihan.
Patayin mo na lang ako.
Huwag mong kalimutan

na umiyak pagkatapos.
Lahat ng tanong ay may
kasagutan.
Patayin mo na ako.

Hindi ko sinabing
mag-isip ka pa.
Patayin mo ako.
Huwag mong haya

March 18, 2004

Comments

Popular posts from this blog

CabSU Nueve

Ang Alamat ng Pico de Loro

Tagu-taguan Maliwanag ang Buwan